วิธีทำและส่งรายงาน

1. โปรแกรม

(การเปลี่ยน output เป็นภาษาไทยใน SPSS 13 คู่มือ)

2. วิธีการส่งงานแบบใหม่ ง่ายนิดเดียว
   2.1 การ Upload ไฟล์ แล้วส่ง link ไฟล์ 
    คู่มือการทำงาน วิธีทำคลิก
   2.2 การสร้างไฟล์งานผ่าน Drive แล้วส่ง link ไฟล์
    คู่มือการทำงาน วิธีทำคลิก

ไฟล์สำหรับทำรายงาน คลิก
Comments